POCHOD PRAHA–PRČICE

Našim pochodníkům!

Bylo naším nejvroucnějším přáním, aby léta, po která připravujeme dnes už legendární pochod, pokračovala bez přerušení.

V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto.

Pletichy Coronaviru nutí nás, abychom na obranu zdraví po dlouhých letech pochodů zůstali doma.

Vládní opatření směřující k omezení epidemie ostatně akce podobného typu zakazují.

Spoléháme na příznivce Pochodu, že naše rozhodnutí pochopí a budou respektovat nařízení vlády, jakož i fakt, že na 55. ročníku se sejdeme 15. května v roce 2021.


Pořadatelé z Odboru KČT Praha Prčice