Trasa Milevsko–Prčice

 • Organizuje: KČT Milevsko
 • Orientační délka trasy: 31 km
 • Start: Dům kultury (7:30 - 10:00)
 • 1. kontrola: Přeštěnice (9:00 - 12:30)
 • 2. kontrola: Nadějkov (11:00 - 16:30)
 • Cíl: Prčice (11:00 - 20:00)

MILEVSKO – DRŽKRAJOV – TÝNICE – PŘEŠTĚNICE – ZRÚBEK – DOBŘEMILICE – KLOKOČOV – NADĚJKOV – BOUČÍ – STARCOVA LHOTA – OUNUZ – POŠTOVNA – MONÍNEC – SUŠETICE  – SEDLEC – PRČICE

Pochod do Prčic startoval v Milevsku poprvé v roce 1975, kdy se konal X. ročník pochodu Praha – Prčice a kterého se z Milevska účastnilo 1073 pochodníků na trasách délky 25 km a 50 km. Současná 31 km dlouhá trasa se řadí mezi nejkratší trasy pro dospělé.


Jedná se o nenáročnou trasu, určenou především méně zdatným pochodníkům.  Provede nás rozmanitou krajinou přes Nadějkov, kolem Poštovny, která stávala na Sněžce, přes velmi známé lyžařské středisko Monínec až do cíle v Prčici.  Budeme mít dostatek času pokochat se místními zajímavostmi nebo se třeba osvěžit.

profil-milevsko-k.jpg (350 * ???px)

Naše 31 km dlouhá trasa začíná v Milevsku, městě, které má nadmořskou výšku 461 m a cca 8 400 obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1184 a týká se bohatého velmože Jiřího z Milevska. Na jeho popud byl roku 1187 založen premonstrátský klášter, jež je nejvýznamnější památkou Milevska a zároveň nejstarším a nejrozsáhlejším klášterem jižních Čech. Pod vedením opata Jarlocha, považovaného za pokračovatele Kosmovy kroniky, se brzy stal centrem duchovního, kulturního a hospodářského života v kraji.

Areál tvoří bazilikální kostel v novorománském slohu, opatská kaple, renesanční, barokní a klasicistní budovy, konvent a hospodářský dvůr.

 

V roce 1581 povolil Jindřich ze Švamberka městu vlastní pivovar. V roce 1581 se město stává majetkem Hodějovských z Hodějova. Události roku 1620 měly za následek, že majetek byl zabaven a vrácen řádu premonstrátů, přesněji do rukou Strahovského kláštera, což mělo za následek, že se již milevský klášter nikdy nestal opět opatstvím.

Od roku 1990 opět milevský klášter spravuje řádu premonstrátů.

Za návštěvu stojí městské muzeum umístěné v nádvoří milevského kláštera informační centrum na náměstí E. Beneše. V informačním centru je i muzeum maškar, které od roku 1933 (s výjimkou válečných let) procházejí každoročně o masopustu městem.

Trasa pochodu nás přes Držkrajov a Týnici přivede do obce Přeštěnice, kde je i první kontrola.

Odtud nás přes Zrůbek, Dobřemilice dovede trasa pochodu do osady Klokočov, za kterou je po zdolání stoupání nádherný výhled do krajiny a pohodový sestup do obce Nadějkov, kde nás čeká druhá kontrola.

Při příchodu do Nadějkova nás cesta vede kolem pozdně barokního zámku vzniklého přestavbou vodní tvrze ze 14. Století. Zámek je jednopatrový trojkřídlý. Celý objekt je kryt mansardovou střechou. V roce 1993 byl zámek vrácen původním majitelům žijícím v Izraeli. Ti jej v roce 2008 prodali společnosti Galileo Veritas, která o využití mlčí a nechává zámek chátrat.

Další památka, která určitě padne každému do oka je kostel Nejsvětější trojice dokončený v roce 1628 a památné místo v centru obce – kříž z roku 1852.

Po občerstvení nás trasa vede přes Boučí, Starcovu Lhotu a Ounuz ke staré Poštovně.  Tato roubená chata z poloviny 19. století je nejstarší poštovnou v Čechách a původně stála na vrcholu Sněžky. Nyní opět nabízí poštovní služby, občerstvení a také expozici o historii roubenky.

Od Poštovny se vydáme k hotelu Monínec, odtud pak kolem Bolešína a Sušetic do cíle k souměstí Sedlec-Prčice. Obě městečka spojuje pouze most, ale každé má svoji historii.

Sedlci budeme ohromeni farním kostelem sv. Jeronýma, původně románským, později přestavěným do slohu gotického.

Přejdeme most Karla Burky, postavený roku 1822. Pojmenovaný je po zámožném pražském měšťanovi, který se přiženil do Prčice. Měl tehdy tak velkolepé plány na zvelebení obcí Prčice i Sedlec, až kvůli velkorysým investicím upadl do dluhů.

Cíl cesty je na Vítkově náměstí v Prčici. Obyvatelé jsou právem pyšní, že zakladatelem je Vítek I. z Prčice. Vítkovci, později Rožmberkové, patří k nejstarším českým šlechtickým rodům. Na Vítkově náměstí stojí kostel sv. Vavřince, v jeho sousedství je základ 1. tvrze ve městě. Náměstí před radnicí zdobí kamenná plastika „Prčický škrpál“ z roku 1993 od sochaře Josefa Skalického z Jesenice. Nedaleko je zámek s parkem.

TIP - Zhruba po čtvrtině našeho putování se můžeme posílit v restauraci v Přeštěnicích. V polovině našeho putování nás čeká možnost občerstvení v Nadějkově, poté v Poštovně, v hotelu Monínec a samozřejmě pak v cíli v Prčici.

Naši partneři

Tímto bychom chtěli poděkovat našim partnerům za jejich přízeň.
 • Sedita
 • LOAP
 • České dráhy

 • Libor Valenta - autobusová doprava
 • Centrální dispečink autobusové dopravy
Platby pro Vás zajišťuje