Důležité informace

Organizátoři prohlašují, že nespolupracují ani nikdy po celou dobu trvání pochodu nespolupracovali s žádnou politickou stranou a jakékoli "využití" této akce je bez jejich vědomí!

Pravidla pochodu

 1. Přihlásit se lze pouze na startech zakoupením vstupenky a vyplněním mapy pochodu úplnými a pravdivými požadovanými údaji potvrzenými vlastnoručním podpisem účastníka na mapě uvedeného.
 2. Startovné činí 40 Kč za každého účastníka. Jedinci s tělesnou výškou do 2,5 českého lokte (1 ČL = 0,594 m) a osoby starší 60 let platí snížené startovné 20 Kč.
 3. Trasa označená jako „Dětská“ je určena výhradně pro děti do 15 let v doprovodu nejvýše 2 osob starších 15 let (rodiče). Tato trasa je dále přístupná osobám nad 60 let věku.
 4. Trasa označená jako "Vozíčkářská"je určena výhradně držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu. 
 5. Trasa Karla Kulleho (70 km, start Praha – metro Háje) je určena pouze pro vyspělé a zdatné turisty.
 6. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a případné potíže musí vyřešit vlastními silami a prostředky. Trasu pochodu si účastník zvolí zejména po zvážení svého zdravotního stavu, sil, a schopností.
 7. Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků! Jakékoliv případné pojištění si účastník sjednává výlučně sám na své náklady. Ze zaplaceného vstupného ani z účasti na pochodu žádné zvláštní pojištění účastníkovi pochodu nevyplývá.

Povinnosti účastníka

 1. Seznámit se s Pravidly Pochodu a předepsaným způsobem vyplnit mapu pochodu před tím, než zahájí absolvování zvolené trasy. Správně vyplněná mapa pochodu je společně s předloženou vstupenkou průkazem účastníka pochodu.
 2. Dodržovat veškerá Pravidla pochodu, silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů.
 3. Absolvovat celou zvolenou trasu a na všech příslušných kontrolách na trase si nechat potvrdit mapu, na základě čehož obdrží v cíli trofej pochodu.
 4. Chovat se ohleduplně na trase, v cíli pochodu a v dopravních prostredcích vůči ostatním, přírodě a svému okolí, jinak se vystavuje postihu dle příslušných právních předpisů a mimo jiné bude povinen nahradit škodu, kterou svým jednáním způsobil.
 5. Dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních, a to zejména na komunikacích a v blízkosti železničních tratí, které je krome nezbytného křížení s trasou pochodu zakázáno přecházet či po nich jít.

Důležité Informace

 • Pořadatel informuje ty, kteří se chtějí zúčastnit pochodu na trasách 50 km a delších, že turistický pochod v délce nejméně 50 km je považován Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. za zdravotně náročnou sportovní disciplinu a pro účastníky na těchto trasách je podmínkou účasti na pochodu, aby u nich byla provedena ve smyslu uvedené Vyhlášky jednorázová lékařská prohlídka. 
 • Dětská trasa startuje pouze z Votic, je vedena samostatně do dětského cíle a účastníci obdrží speciální trofej.
 • Speciální trofej obdrží i cyklisté.
 • Ubytování před a po pochodu ani přepravu zavazadel ze startů do cíle pořadatel nezajišťuje. Občerstvení bývá zajištěno na trasách i v cíli sítí prodejen a stánků. Přesto doporučujeme vzít si s sebou určitou vlastní zásobu. Pořadatel občerstvení nezajišťuje. Pochodníci z Prahy mají nárok na zvláštní suvenýr, který obdrží po předložení řádně vyplněné a orazítkované mapy v informačním stánku pochodu na náměstí v Prčici.

Dopravní informace

 • ke stažení: zjednodušený jízdní řád ČD na www.cd.cz .
 • Budou zavedena mimořádná dopravní opatření, mimo jiné bude uzavřena silnice mezi Heřmaničkami a Prčicí.
 • V Prčici bude platit od 10 do 22 hodin zákaz stání pro motorová vozidla. Zájezdové autobusy mohou parkovat na silnici z Prčice do Přestavlk, osobní auta v Sedlci.
 • Pro návoz účastníků pochodu do míst startů posílí ČD obdobně jako v předchozích letech pravidelné vlaky a zavedou mimořádné spěšné vlaky z Prahy.
 • Z cíle v Prčici bude zajištěna kyvadlová doprava do ž.st.Heřmaničky. Odtud pojedou rychlíky a zastávkové vlaky do Prahy a do Českých Budějovic .
 • Návrat do Milevska, Sedlčan a Petrovic bude zajištěn autobusy, které budou odjíždět z náměstí v Sedlci do cca 19,30 hod. Kromě toho je možnost odjet do Sedlčan vlakem také přes Heřmaničky a Olbramovice.
 • Podrobnosti o jízdních řádech a tarifních opatřeních je možno zjistit cca týden před pochodem v žel.st.ČD a na internetových stránkách www.cd.cz a zde.
 • Organizaci a dopravu na vozíčkářskou trasu zajišťuje Pražská organizace vozíčkářů, z.s. (POV). Více na www.pov.cz.
Největší zásluhy na vaší přepravě mají firmy:

České dráhy
Libor Valenta

Naši partneři

Tímto bychom chtěli poděkovat našim partnerům za jejich přízeň.
 • Sedita
 • Beránek
 • Compeed
 • Kovošrot
 • ICE